liečby abstinenčného syndrómu predpokladá integráciu troch perspektív; lekárske, psychologické a sociálne:

  • lekárske: prostredníctvom liekov sa špecializovaný lekár pokúsi kontrolovať fyzické príznaky abstinenčného syndrómu, čím sa zníži jeho intenzita a pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov. V niektorých prípadoch a v závislosti od látky musia byť lieky podávané zdravotníckym personálom a pacient musí byť hospitalizovaný na podanie a kontrolu symptómov.
  • psychologická: Je nevyhnutné pomôcť pacientovi prekonať syndróm podmieneného alebo psychologického abstinenčného stavu, čím sa zabráni recidíve. Psychoterapia pomáha pacientovi identifikovať a kontrolovať situácie, ktoré ho viedli k konzumácii látky učením alternatívnych stratégií k jej spotrebe.
  • sociálne: referenčná skupina (napríklad) v mnohých prípadoch akceptuje a podporuje spotrebu látky. Je potrebné pomôcť osobe vytvoriť nové sociálne siete, kde sa nevykonáva spotreba, čím sa znižuje pravdepodobnosť relapsu.

Liečba pôstom (dokument; Francúzsko 2012) (Septembra 2019).