liečba ulceróznej kolitídy Bude závisieť od závažnosti prepuknutia, ktoré pacient trpí.

  • Mierna epidémia: ak je ovplyvnený len konečník. V tomto prípade sa budú používať lieky nazývané aminosalicyláty (ako je sulfasalazín alebo mesalazín). Môžu byť podávané vo forme čapíkov alebo peny cez konečník.
  • Mierna epidémia: Predpokladá sa, že ohnisko je mierne, ak okrem iného nekončí aminosalicylátmi a je potrebné pridať kortikosteroidy na liečbu ulceróznej kolitídy, ktorá môže byť vo forme krémov alebo žily. Pri tomto type prepuknutia pacient zvyčajne potrebuje prijatie do nemocnice.
  • Vážne prepuknutie: Keď sú prepuknutia také závažné, že predstavujú nebezpečenstvo pre osobu, ktorá ich trpí, začnú sa liečiť priamo venóznymi kortikosteroidmi. Niekedy táto liečba nestačí a sú potrebné lieky, ktoré znižujú aktiváciu imunitného systému, najviac sa používa cyklosporín a infliximab.

Vláknina driape naše črevá – naozaj? (Septembra 2019).