Cieľom liečby agorafóbie je dostať pacienta k tomu, aby čelil obávaným situáciám tým, že kontroluje ich symptómy úzkosti. Najefektívnejšia psychologická liečba je kognitívna behaviorálna terapia, ktoré v niektorých prípadoch musia byť kombinované s. \ t farmakologickej liečby indikovaný psychiatrom.

Z terapie je pacient vyškolený v získavaní potrebných zručností pre programované a kontrolované vystavenie sa obávanej situácii. Tieto stratégie zahŕňajú kontrolu fyzických pocitov úzkosti vyplývajúcich z agorafóbie prostredníctvom relaxačných techník, manažmentu myšlienok pred, počas a po expozícii, ako aj tréningu zručností, ktorých absencia môže zhoršiť symptómy úzkosti. (napr. odborná príprava v oblasti sociálnych zručností v prípade pacienta, u ktorého ich absencia zvyšuje ich úroveň úzkosti).

Je veľmi dôležité, aby sa pacient s agorafóbiou naučil vyhýbať sa alebo uniknúť z týchto situáciíV opačnom prípade by to strach znecitlivilo. Preto by sa tieto situácie mali hierarchizovať medzi pacientom a terapeutom podľa úrovne úzkosti, ktorú pacient pociťuje, keď je vystavený. Je dokonca časté, že v prvých chvíľach terapeut sprevádza pacienta, aby sa vystavil takýmto situáciám.

Ako na panické ataky (Október 2019).