Brexanolone (ktorý bude uvádzaný na trh ako. \ t Zulresso ™) je prvým liekom určeným špecificky pre. \ t liečba popôrodnej depresie schválený Úradom pre kontrolu potravín a liečiv USA. (FDA). Povolenie bolo založené na výsledkoch klinických skúšok, v ktorých sa dosiahol uvoľní len za 48 hodín príznaky tejto mentálnej poruchy - postihujú jednu z deviatich žien po pôrode - čo predstavuje veľký pokrok v porovnaní s inými terapiami, ktoré môžu trvať dva až štyri týždne.

Droga bude k dispozícii v júni prostredníctvom obmedzeného programu, ktorý znamená, že musí byť podávaný odborníkmi v certifikovaných zdravotníckych strediskách - podľa FDA- a liečba pozostáva z jednorazovej intravenóznej infúzie trvajúcej 60 hodín - počas ktorej musí matka zostať hospitalizovaná a pod dozorom. - ktoré môžu spôsobiť mierne vedľajšie účinky, ako sú závraty, bolesti hlavy alebo nadmerná ospalosť.

Pozitívne výsledky brexalonónu v klinických štúdiách

Brexalonón je syntetická forma allopregnanolonu, hormónu produkovaného progesterónom v mozgu, ktorý môže pomôcť zmierniť úzkosť a depresiu zmiernením neuronálnej aktivity, povedal Dr. Samantha Meltzer-Brody, programová riaditeľka perinatálnej psychiatrie na Univerzita v Severnej Karolíne v Chapel Hill a hlavný riešiteľ štúdií, ktoré hodnotili liek.

Liečba pozostáva z jednej intravenóznej infúzie trvajúcej 60 hodín, počas ktorej musí matka zostať hospitalizovaná a pod lekárskym dohľadom.

V týchto štúdiách sa 247 žien zúčastnilo náhodne na placebe alebo na brexalonóne. Účastníci porodili v šiestich mesiacoch pred liečbou a zažili mierne alebo ťažké depresívne symptómy - vrátane myšlienky na samovraždu, ale nie pokusy vziať si vlastný život - ktorý sa začal v treťom trimestri tehotenstva alebo do štyroch mesiacov. týždňov po narodení svojich detí.

Postpartálna depresia sa zlepšila tak u pacientov, ktorí dostávali liek, ako aj u pacientov, ktorí dostávali placebo, ale bolo viac žien, u ktorých sa zlepšila skupina, ktorej sa liek podával, a toto zlepšenie bolo tiež relevantnejšie; Okrem toho jeden mesiac po skúšaní boli stále bez depresívnych symptómov v porovnaní s tými v skupine s placebom.

Liečba kompatibilná s inými antidepresívami

cena liečby môže dosiahnuť 34 000 USD (približne 30 000 EUR), vrátane nákladov na hospitalizáciu. Brexanolon sa podáva raz a pacient môže pokračovať v užívaní štandardných antidepresív. Sage Therapeutics, spoločnosť, ktorá vyvinula produkt, odhalila, že existuje tableta vyvinuté s podobnou molekulou a oveľa dostupnejšie pre osoby postihnuté týmto typom depresie, ktoré by mohli byť pripravené na schválenie v priebehu niekoľkých rokov, ak sú výsledky klinických skúšok uspokojivé.

Dúfame, že táto terapeutická alternatíva môže byť užitočná pre približne 30% zo 400 000 amerických žien, u ktorých sa každý rok vyvinie popôrodná depresia. Pacienti, ktorí môžu mať prospech z novej liečby, by boli najmä tí, ktorí majú závažné príznaky a nezlepšili sa s tradičnými antidepresívami.

The FDA held its first hearing on CBD—here's what four industry experts had to say (Október 2019).