Nová štúdia publikovaná v 'Annals of Epidemiology' ukázala, že existuje inverzný vzťah medzi spotrebou celé zrná a odolnosť voči inzulín a preto pravidelná konzumácia obilnín a celozrnného chleba znižuje riziko vzniku diabetu typu II.

Na realizáciu štúdie tím výskumníkov, vedený Dr. Emily D. Parker, sledoval v priebehu ôsmich rokov 72 215 žien po menopauze vo veku 50 až 79 rokov, ktorí boli zaradení do štúdie. „Iniciatíva pre zdravie žien“.

Nová štúdia dospela k záveru, že existuje inverzný vzťah medzi konzumáciou celých zŕn a inzulínovou rezistenciou

Na začiatku štúdie bol účastníkom uskutočnený dotazník na analýzu ich stravy a poznanie frekvencie konzumácie niektorých potravín, medzi ktorými bol aj chlieb a iné obilniny. Počas sledovania boli tieto ženy každý rok požiadané, ak dostali diagnózu diabetu typu II.

Autori štúdie zistili, že incidencia tejto choroby medzi účastníkmi štúdie bola 63 na 10 000 žien a rok. Po vyhodnotení vplyvu iných faktorov a premenných, ako dietetických, tak aj iných, sa zistilo, že ženy, ktoré konzumujú väčšie množstvo celozrnných zŕn, mali nižšie riziko, že budú trpieť diabetom typu II.

Pohánková bezlepková múka | pohanka (November 2019).