Množstvo spermií v sperme je len jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú reprodukčnú schopnosť a mnoho mužov s nízky počet spermií Váš partner môžete otehotnieť prirodzene. Ak to však tak nie je, \ t techniky asistovanej reprodukcie ponúknuť mužom s týmto problémom možnosť mať biologické deti.

Najviac indikovaná metóda bude závisieť od počítania, hovorí Dr. Moisés de la Casa, andrólogo z Clínica Ginefiv a "vo vzorkách pod 1 milión, budete odporučený mikroinjekcia spermií, čo je technika, ktorá by dnes mala väčšie šance na úspech. A v prípade, že počet je nižší ako to, čo sa považuje za normálne, ale zažijete zotavenie po tréningu - to je, pripravené v laboratóriu - nad tri milióny, môžete požiadať pár, aby vykonali oplodnenie in vitroa dokonca aj umelé oplodnenie, ak ide o mladých ľudí, ktorí nemajú žiadny iný typ problému “.

Asistované reprodukčné techniky, ako je mikroinjekcia spermií, ponúkajú možnosť mať biologické deti pre mužov s nízkym počtom spermií

Príčiny by sa mali hodnotiť, "ale s pacientmi, s ktorými zvyčajne pracujeme, a ktorí zmenili niekoľko parametrov semengramu, tehotenstvo sa dosahuje," hovorí tento expert. A dospel k záveru, že hoci „v niektorých prípadoch je prognóza dosť nepriaznivá, nízky počet a priori nie je príčinou indikácie použitia a banka darcu spermií , okrem prípadov, keď je počet extrémne nízky a je známe, či sa v štúdii, ktorá bola vykonaná, zistí, že ide o genetický problém, v ktorom nevyvažuje použitie pacientovej gamety pre možné riziká, a to je komunikuje s párom, ktorý sa rozhodne vedieť, aké sú možnosti a riziká spojené s touto možnosťou “.

V každom prípade, ak výsledky vašich testov ukázali nízky počet spermií, vždy sa odporúča, aby ste sa pokúsili postupovať podľa niektorého z tipov uvedených v predchádzajúcej časti, aby ste sa pokúsili tieto čísla paralelne zvrátiť a zlepšiť svoju kľúčovú kvalitu.

Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation (Október 2019).