príznaky amnézie Zameriavajú sa v podstate na stratu prístupu k pamäti, a to buď z konkrétnych a špecifických údajov, ako sú dátumy alebo mená, na všeobecnejšie udalosti a dokonca na vlastnú bibliografiu osoby. V závislosti od závažnosti poruchy bude pôsobenie menšej alebo väčšej veľkosti, dokonca bude schopné dosiahnuť nemožnosť spomenúť si na niečo z minulosti.

Toto strata pamäteAk je závažnejšia a rozsiahlejšia, môže tiež znamenať zhoršenie medziľudských a pracovných vzťahov osoby, antisociálne správanie, ktorým sa snaží zmierniť sociálny tlak, ktorý cíti, keď nie je schopný fungovať v spoločnosti.

Za zmienku stojí, že hoci môže existovať deficit v deklaratívnej pamäti, to znamená, že človek nemusí byť schopný rozprávať udalosti minulosti, procesová pamäť zostáva nedotknutá, vďaka čomu sa môžeme rozvíjať v každodennom živote, cez ktoré vieme, ako vykonávať úlohy, ako je chôdza, viazanie našich šnúrky ...

Často dochádza k strate pamäti z momentov pred udalosťami, ako sú napríklad dopravné nehody s úderom hlavy alebo otrava alkoholom, pretože mozog nemal dostatok času na zaznamenanie „pamäťovej stopy“ a S tým nie je možné ho obnoviť.

Ako pochopiť, prijať a tolerovať tých, čo nám ubližujú - 3.ukážka z CD6. (Október 2019).