psov s leishmaniózou zvyčajne ukazujú príznaky premenné, pretože ochorenie môže ovplyvniť rôzne orgány a najbežnejšie sú:

 • Všeobecné značky: progresívna strata hmotnosti, neznášanlivosť na cvičenie, prerušovaná horúčka, bledosť slizníc, konjunktivitída, krívanie a zvýšenie veľkosti lymfatických uzlín.
 • Dermatologické symptómy: deskvamáciu, eróziu a vredy, najmä v nosovej rovine, alopécii, papuloch a uzlinách. U niektorých psov je typická hyperkeratóza (spevnenie) nosa a plantárnych vankúšikov a onychogriposis (nadmerný rast nechtov).
 • Príznaky súvisiace s postihnutím obličiek: polydipsia a polyúria (pitie a močenie viac ako obvykle), vracanie, hnačka a anorexia.
 • Neurologické a kardiorespiračné príznaky, aj keď sú zriedkavé.

Diagnóza psej leishmaniózy

deňGnostika leishmanióza je komplexný a je založený na pozorovaní príznaky kompatibilné s ochorením, sérologickými testami, testami na priamu detekciu parazita a testami krvi a moču.

 • Sérologické testy na detekciu protilátok: keď váš pes kontaktoval Leishmania môžu vytvárať obranné protilátky, ktoré sú detegované v krvi. "Rýchle testy" zisťujú prítomnosť alebo neprítomnosť protilátok, ale na stanovenie množstva sú potrebné kvantitatívne testy (IFI alebo ELISA). Pozitívny výsledok nemusí vždy znamenať, že váš pes má vo Vašom tele parazita, pokiaľ množstvo protilátok nie je veľmi vysoké, alebo prítomnosť parazita nie je zistená, potom sa považuje za infikovanú.
 • Testy na detekciu parazita: určiť priamu prítomnosť Leishmania v tele. Sú vyrobené zo vzoriek lymfatických uzlín alebo kostnej drene. Ak sú pozitívne, váš pes je infikovaný.
 • Krvné testy (krvný obraz, biochémia a proteinogram) a moč: U chorých psov sa pozoruje anémia, trombocytopénia, zvýšené globulíny a znížený albumín. Ak sú postihnuté obličky alebo pečeň, pečeňové transaminázy a kreatinín sú zvýšené. Štúdia moču môže tiež odhaliť postihnutie obličiek. Ak sa množenie parazita udržuje na uzde, tieto analýzy môžu dosiahnuť normálne hodnoty.

Klasifikácia psov vo vzťahu k infekcii Leishmania

Nie všetci vystavení psi Leishmania končia rozvojom infekcie: niektorí sú schopní bojovať proti nej a iní nie, takže parazit už nemôže byť z tela odstránený. Akonáhle je infekcia zistená, psi môžu vykazovať symptómy alebo nie, v závislosti od kompetencie ich imunitného systému. Toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o diagnostikovanie ochorenia a rozhodovanie o type liečby, ktorú váš pes potrebuje. Preto je potrebné stanoviť klasifikáciu psov vo vzťahu k infekcii Leishmania:

 • Zdraví psi neboli vystavení: nevykazujú žiadne príznaky, analytické výsledky sú normálne a žiadne protilátky nie sú detegované proti Leishmania v sérologických testoch.
 • Zdraví psi, ale vystavení: sú psi, ktorí boli nedávno vystavení parazitom, takže veľmi nízke hladiny protilátok proti Leishmania v sérologických testoch. Prítomnosť parazita však nie je detegovaná. Títo psi nie sú infikovaní a nevyvinú chorobu.
 • Psy infikované, ale bez príznakov: prítomnosť parazita bola potvrdená komplementárnymi testami, hoci sérologické testy ukázali nízke hladiny protilátok a zvieratá nevykazovali žiadne príznaky. To znamená, že aj keď pes neodstráni leishmanias svojho organizmu, jeho imunitný systém udržiava svoje množenie a rozvoj symptómov na uzde.
 • Psy infikované as príznakmi (chorými): sú to psi, ktorí nezávisle od hladiny protilátok, ktoré majú (vo všeobecnosti znamenajú alebo sú vysoké), vykazujú symptómy a zmeny v analytických, ktoré súvisia s leishmaniózou. Títo psi majú vysokú parazitickú záťaž a potrebujú liečbu proti leishmanii.

Twój pies ma takie objawy? To może byćśmiertelna choroba! (Október 2019).