dopravné Je to veľmi pominuteľná prax, ktorá trvá len niekoľko rokov vo vzťahu k zvyšku času, ktorý ideme zdieľať s našimi deťmia užívať si ho a robiť ho bezpečne pre dieťa alebo dieťa a pre dospelého, ktorý ho nesie, existuje séria odporúčanie že musíme brať do úvahy, že táto prax je pohodlná a že zostavujeme ďalšie:

  • Analyzujte potreby dieťaťa alebo dieťaťa a od každej rodiny si vybrať najvhodnejší ergonomický detský nosič: ako stará a koľko hmotnosti má dieťa alebo dieťa - a ak má nejaké osobitné potreby, na ktoré sa musíme spoľahnúť - koľko času si myslíme, že budeme vykonávať celý deň, alebo ak budeme prístroj používať doma alebo vonku.
  • Môžeme požiadať o radu špecializovaného odborníka vybrať vhodný detský nosič. V súčasnosti sú už zdravotnícki odborníci z rôznych odborov (od detskej fyzioterapie až po detskú fyzioterapiu) vyškolení v porteringu, ktorí nás môžu viesť k tomu, aby sme vedeli, ktorý z nich je najvhodnejším nosičom, a aby sme sa naučili, ako ho bezpečne používať pre dopravcu aj prenesené.
  • Vždy by ste mali používať zariadenie, ktoré zabezpečuje a ergonomický prenos; to je také, ktoré zaisťuje správnu polohu dieťaťa alebo dieťaťa a dospelého, aby sa zabránilo preťaženiu alebo nevhodným postojom.
  • V prípade bábätiek správne držanie tela v detskom nosiči by mal byť podobný ako u a malá žaba: smerom k nám s chrbtom ohnutým v tvare C a obidvoma nohami tvoriacimi M. Keď dieťa nedrží hlavu, musí byť schopné držať ho sám a naše telo.
  • Musí byť tiež umiestnený na správna výška, ani príliš vysoké ani príliš nízke. Ak budeme prenášať by bolo, že výška, kde môžeme dať bozk bez krku flex na našej strane, ktorá je prehnaná. Všetky slučky, popruhy alebo uzávery detského nosiča musia byť prispôsobené dieťa alebo dieťa bez pocitu, že je voľné, ale nie príliš tesné, aby sme boli nepríjemní.
  • Osoba, ktorá by mala niečo vedieť bezpečnostné predpisy, keďže dýchacie cesty dieťaťa alebo dieťaťa sú vždy jasné; stačí, aby jeho hlava bola podopretá na boku a mierne vsunutá smerom nahor (v prípade detí, ktoré nedržia hlavu, alebo detí alebo detí, ktoré zaspávajú v detskom kočíku). Je tiež dôležité dbať na to, aby si dieťa alebo dieťa udržiavalo primeranú teplotu, ako aj aby sa nezapájali do nebezpečných činností alebo konzumovali látky ako šnupací tabak, alkohol alebo drogy, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo počas prepravy.
  • Nakoniec sa odporúča často kontrolujte držanie tela tak dopravca, ako aj nosič - aby sa predišlo nesprávnym alebo nebezpečným pozíciám pre obe strany, ako aj zmeniť zariadenie keď sme dosiahli maximálnu povolenú hmotnosť.

18-tich voltový akusystém (Október 2019).