Od 0% do 33%

Bez pravosti

Spoločenská prítomnosť alebo túžba potešiť iných ľudí vám neukáže, ako ste, dokonca ani neviete, ako naozaj ste svojou obrovskou variabilitou správania. Musíte sa snažiť získať bezpečnosť v sebe, pretože to, čo robíte, môže byť videné ostatnými ako nepravosť alebo nedostatok autenticity.

Od 33% do 66%

Autentické ... v pravom bode

Viete, ako si osvojiť správny bod medzi zachovaním autentickosti a spôsobu, akým sa prispôsobujete okolnostiam. To je dôvod, prečo ste pravdepodobne ako ľudia, pretože sa cítite rešpektovaný pri zachovaní svojej vlastnej podstaty. Vaša sebaúcta vám poďakuje.

Od 66% do 100%

Originálne maladjusted

Myslíte si, že ste skutočná osoba, ale váš prebytok autenticity vás prestane odsudzovať k okolnostiam. Udržanie vašej podstaty neznamená jej uloženie, iné sa cítia nepríjemne. Pokúste sa o tom premýšľať tak, že preskúmate situácie, v ktorých bolo možné, že neprispôsobenie bolo schopné priniesť dôležité negatívne dôsledky.

(AT) Plenárna schôdza "Svet, v ktorom budeme žiť" s účasťou Putina (Október 2019).