Od 0% do 33%

Nič plaché

Vo vašom prípade je plachosť nápadná jeho neprítomnosťou. Ste mimoriadne spoločenskí, extrovertní, priateľskí ..., takže sa môžete ľahko zapojiť do spoločenských situácií. Dávajte pozor, aby vaše správanie nebolo nadmerné alebo dotieravé. V strednom stupni je cnosť.

Od 33% do 66%

Plachosť v správnom meradle

Je pravda, že ste trochu plachý, ale vo vašom prípade sa plachosť zamieňa s opatrnosťou. Viete, ako hodnotiť vo svojej správnej miere najvhodnejšie správanie pre vašu sociálnu situáciu. Snažte sa zachovať tento štýl.

Od 66% do 100%

Patologická plachosť

Vaša úroveň plachosti je nadmerná a môže zasahovať do vášho každodenného života. Musíte sa naučiť brať veci inak. V opačnom prípade môžete mať vážne osobné a interpersonálne problémy. Je pravdepodobné, že máte významné úrovne sociálnej úzkosti, ktoré odôvodňujú vaše odpovede. zistiť, ako prekonať plachosť

Our Miss Brooks: English Test / First Aid Course / Tries to Forget / Wins a Man's Suit (Október 2019).