Od 0% do 33%

Úplne nemotivovaný

Chýba vám radosť, pretože vám chýba motivácia. Máte dosť na každý deň, ale chýba vám "obliekanie" života. Zahrňte ciele a úsilie vo svojom živote. Týmto spôsobom sa môžete za niečo motivovať, vyhýbať sa negatívnym emóciám, ako je apatia alebo lenivosť.

Od 33% do 66%

Na lane

Viete, že robiť veci vyžaduje úsilie, ale časti skutočnosti, že čím menšie je lepšie. Stratíte svoju netrpezlivosť a niekedy neochotne. Zvýraznite svoju silnú stránku; sa deje s akciou. Túžba neprichádza sama; Uvidíte, že keď začnete robiť veci, bude to vtedy, keď sa ocitnete viac motivovaní.

Od 66% do 100%

Ako motorka

Tie sú to, čo chcete dosiahnuť svoje ciele. A preto ich dostanete. Navrhujete a predpokladáte úsilie vynaložené na ich dosiahnutie. Tento postoj vás motivuje k tomu, aby ste zostali motivovaní a zvýšili svoju dôveru. Pokračujte takto.

Sebaovládanie - ako lepšie zvládať samého seba [EQ 4/6] (Október 2019).