Od 0% do 33%

Nie ste pripravení byť matkou

Byť mama je úžasné, ale musíte predpokladať, že existujú značné emocionálne a behaviorálne náklady. Hoci je k lepšiemu, život sa radikálne obráti, a preto môže byť idealizovanie momentu materstva alebo neprevzatie týchto zmien problematické. Možno je lepšie, aby ste sa obrátili na túto myšlienku alebo ju odložili na ďalší okamih, kedy je pre vás jednoduchšie predpokladať tieto zmeny.

Od 33% do 66%

Ste skoro pripravení mať dieťa

Je pravda, že neexistuje žiadny presný čas ani skóre na posúdenie, či ste pripravení byť matkou, ale musia byť dané určité požiadavky, ako napríklad ekonomická stabilita, čas, ktorý môže byť venovaný dieťaťu, povedzme nie niektorým zvykom, a tak ďalej. Skontrolujte bod, ktorý vám chýba, čoskoro to bude ideálny moment.

Od 66% do 100%

Ste pripravení byť mama

Vieme, že s neistotou, ktorú môže mať každá budúca matka, áno, ale s túžbou po prebytku a podmienkami pre ňu. Takže na základe vašich výsledkov môžeme povedať, že je optimálny čas byť matkou, ak sú vaše zdravotné podmienky tiež vhodné. Ak áno, nedajte mu ďalšie otočenie a rozhodnúť sa hľadať dieťa.

Mercedes G500 2018 test - Maroš ČABÁK TOPSPEED.sk (Október 2019).