Od 0% do 33%

Nič závidieť

Nielenže nie ste vôbec závidiaci, ale aj vaše správanie je veľkorysé a dobre mienené voči iným. Držať to hore, ale oko, nedávajú "mačka zajac", aby sa tak uvoľnene.

Od 33% do 66%

Trochu závistivý

Zvyčajne nie ste závidieť, ale v niektorých prípadoch, keď sa objaví závist, máte problémy s ovládaním. Snažte sa v tých chvíľach vidieť, čo vás robí závistivými a premýšľať o tom, ako ho ovládať a dosiahnuť svoj cieľ, namiesto toho, aby ste sa vyčítali za to, čo ostatní dosiahli.

Od 66% do 100%

Ale ako ste závistiví!

Aké utrpenie! Chcete si trochu oddýchnuť? Nemôžete založiť svoje šťastie na nešťastí druhých. Preto sa snažte zamerať na to, ako dosiahnuť svoje ciele, a nie na to, prečo ostatní dosiahli svoje ciele a nemáte.

The Great Gildersleeve: New Neighbors / Letters to Servicemen / Leroy Sells Seeds (Október 2019).