Obete kyberšikany alebo. \ T ciberbullyingAkonáhle tá druhá osoba prestala, musia sa postupne učiť, aby si obnovili svoje vlastné sebavedomie, ako aj dôveru v medziľudské vzťahy, skôr ako sa vrátia k životu, ktorý viedli. Je to pomalý proces, ktorý bude veľa závisieť od času, keď ste boli vystavení obťažovaniu a poklesu, ktorý spôsobil vo vašej osobnosti.

V každom prípade bude potrebné, aby obeť kyberšikany sprevádzala tento proces reštrukturalizácie jeho života psychológ, ktorý ho bude učiť a pomáhať mu vyrovnať sa so stresujúcimi situáciami a zároveň pracovať na posilňovaní sebaúcty, a tiež hľadať rehabilitáciu. sociálnych vzťahov, ako aj návrat k normálnemu výkonu vo svojich akademických úlohách, pre ktoré existuje rad techník, ako sú:

  • Výcvik stresovej inokulácie.
  • Kognitívno-behaviorálna terapia.
  • Pracovná terapia

Podobne, liečba môže zahŕňať použitie psychotropných liekov na liečbu porúch, ktoré sa mohli objaviť v dôsledku kyberšikany, aby sa znížili ich príznaky, podľa potreby pomocou antidepresív alebo anxiolytík, čím sa zníži ich dávka, keď sa osoba zotavuje. kontrolu nad svojím životom a jeho pocitmi, vracajúc sa k rutine, ako je to len možné.

Osm prasátek zachráněných od života v utrpení... (Október 2019).