V rodinné prostredie ľudí s depresiou Pocity viny môžu ľahko vzniknúť, pretože si neuvedomujú, že pacient vstúpil špirály depresívnych epizód ktorá by vyvolala závažnú depresiu, najmä ak ide o osobu pod ich starostlivosťou, ako maloleté dieťa alebo starší rodič.

Rovnako sa musíte postarať o pocity zbytočnosti čo môže vzniknúť najmä pred diagnózou, v ktorej člen rodiny nevie, čo sa s pacientom deje a ako mu pomôcť. Potom sa objavia pocity frustrácie a dokonca vyčerpaniakeďže ide o pomalý proces, v ktorom môže dosiahnuť pozitívne výsledky.

Člen rodiny musí brať do úvahy všetky tieto pocity, aby nebránili liečbe pacienta, pretože môžu vytvárať napätie vo vnútri domu; preto by sme okrem dobrých informácií o tom, ako pomôcť pacientovi, mali dostať rady o tom, ako prekonať každú z ťažkostí, ktoré vzniknú, a ak je potrebné ísť do podpornej skupiny, aby ste sa mohli vyrovnať lepšie emocionálne dôsledky byť príbuzným pacienta s depresiou.

НЕВИДИМЫЙ МИР (Október 2019).