Akonáhle dôjde k diagnóze veľkej depresie, liečba bude navrhnutá, v ktorej sa psychofarmakológia zvyčajne kombinuje s psychologickou liečbou. Pamätajte, že depresívny pacient je osoba s malou iniciatívou a takmer žiadnou motiváciou, takže príbuzný musí prevziať zodpovednosť za dodržiavanie liekov v uvedených časoch, bude tiež zodpovedný za pacienta. k terapii.

Niekedy to môže byť trochu znepokojujúce a vyčerpávajúce prevziať zodpovednosť za osobu, ktorá donedávna mohla stáť sama o sebe a teraz sa zdá, že záleží takmer výlučne na iných. Ale musíte mať na pamäti, že časť vašej choroby práve nechce opustiť vašu situáciu, kde sa cítite pohodlne a bezpečne.

Preto bude trpezlivosť a vytrvalosť potrebným nástrojom pre rodinných príslušníkov, ktorí sa budú starať o ich starostlivosť a budú sa starať o liečbu, aby videli, ako sa u pacienta postupne zlepšuje stav pacienta. a obnovuje svoju iniciatívu pre aktivity každodenného života, čím vykladá úlohy do rodiny.

Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (Október 2019).