Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) "... systematického využívania. \ T epiziotómia Nie je to opodstatnené. Ochrana hrádze prostredníctvom alternatívnych metód sa musí vyhodnotiť a prispôsobiť. Nie všetky krajiny alebo všetky zdravotnícke strediská to však dodržiavajú. Španielsko je jednou z krajín, kde sa praktizuje viac epiziotomií, ako je požadované.

V súčasnosti existuje veľký spor, a to tak medzi odborníkmi, ako aj medzi pacientmi, o realizácii epiziotomie alebo nie, odvodenej z jej zneužitia. V tejto bitke je otvorených mnoho frontov.

Na jednej strane existujú tí, ktorí súhlasia s tým, že ju budú vykonávať systematicky, to znamená, či je to skutočne potrebné. Na druhej strane tí, ktorí nesúhlasia so zneužívaním tejto techniky a obhajujú jej používanie len to, čo je nevyhnutne potrebné.

A aj tí, ktorí nechcú byť praktizovaní pri pôrode, napriek riziku, že to môže znamenať pre matku a dieťa. Musíme povedať, že tieto sú najmenej.

Štúdie na túto tému? Existuje tisíc, ale súčasný trend je nevykonávajte rutinne epiziotomiu a pokúsiť sa ho čoraz viac znižovať. Podľa WHO je táto prax potrebná len v 30% prípadov. V Španielsku sa však stále vykonáva vo väčšom počte prípadov.

O nástřihu hráze s kámoškou (Október 2019).