rakovina prsníka trojnásobne negatívne Je to agresívny novotvar a ťažko liečiteľný, pretože nemá receptory pre estrogén, progesterón a HER2, nereaguje na hormonálne terapie. Má tiež vysokú mieru recidívy a veľmi zlú prognózu, pretože prežitie postihnutých zvyčajne nepresahuje päť rokov.

Teraz, výskumníci na klinike Mayo v Spojených štátoch vykonali štúdiu, ktorá bola publikovaná v roku 2005. \ T Journal of National Cancer Institute, v ktorom sa im podarilo identifikovať gény špecifické stavy, ktoré sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku tohto typu rakoviny a ktoré by mohli pomôcť určiť šance ženy trpiacej týmto ochorením.

Určité dedičné genetické zmeny zvyšujú šance na utrpenie niektorých rakovín

Genetické testy na identifikáciu žien s vyšším rizikom

Títo odborníci vykonali genetické testy na 10 901 pacientoch s trojnásobným negatívnym karcinómom prsníka, ktoré boli zahrnuté v dvoch štúdiách, ktoré testovali 21 génov, ktoré predisponujú na rakovinu u 8 753 pacientov, a 17 génov vo zvyšných 2 148 pacientov. Týmto spôsobom overili, že striedania génov BARD1, BRCA1, BRCA2, PALB2 a RAD51D boli spojené so zvýšeným rizikom vzniku tohto typu nádorov as 20% vyšším rizikom, že budú trpieť rakovinou prsníka u kaukazských a afroamerických ľudí. ,

Fergus Couch, genetik na Mayo Clinic, a jeden z autorov výskumu, vysvetlil, že vykonané testy, pri ktorých boli analyzované dedičné genetické zmeny, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť utrpenia niektorých druhov rakoviny, pomohli identifikovať pre ženy s vyšším rizikom. Genetikár dodal, že ide o prvú štúdiu, ktorá stanovuje, ktoré gény sú spojené s vysokým rizikom vzniku trojitého negatívneho karcinómu prsníka a ktoré prispejú k poskytnutiu základu na lepšie zvládnutie tohto rizika.

Nakoniec bude tvoj úspech hovoriť sám za seba !!! (Október 2019).