Niektoré charakteristiky ochorenia, ako je Raynaudov jav (odfarbenie prstov), ​​sklerodaktická reakcia (stvrdnutie kože prstov) a porucha pažeráka, by sa mali zamyslieť nad diagnóza sklerodermie.

Okrem toho, výsledky niektorých testov, ako je napríklad detekcia niektorých špecifických autoprotilátok tohto ochorenia alebo zmena cirkulácie v kapilárach kapilárnoskopiou nechtového lôžka (vyhodnotenie mikrocirkulácie pod nechtom) môže pomôcť pri diagnostike sklerodermie.

V laboratórnych testoch sa zistia nešpecifické zmeny - to znamená, že sa môžu objaviť v mnohých iných chorobách, ako sú: zvýšená rýchlosť sedimentácie, anémia, pozitívny reumatoidný faktor alebo zvýšené imunoglobulíny.

To vedie viac v diagnóze sklerdodermia štúdie antinukleárnych protilátok, aj keď indikujú aj iné systémové ochorenia. Pri sklerodermii sú tieto autoprotilátky veľmi časté, sú detegované u 90% pacientov a najčastejším vzorom je špinenie, hoci nukleolarny model je najšpecifickejším ochorením. Tieto vzory sú pozorované typom mikroskopie, fluorescencie. Môžu byť detegované ďalšie autoprotilátky, ako je napríklad anticentromér, anti-Scl70 alebo antinukleol.

Sklerodermie: Symptome, Diagnose & Behandlung | Dr. Moazedi-Fürst (Október 2019).