Bude to podozrenie diagnózy mnohopočetného myelómu prítomnosťou znakov a príznakov uvedených v predchádzajúcej časti a potvrdených rôznymi testami. Je ťažké odhaliť tento typ rakoviny v jeho počiatočných štádiách, pretože je obvyklé, že sa neobjavia žiadne príznaky, kým nie je v pokročilom štádiu, alebo že prejavy sú nešpecifické a kompatibilné s inými ochoreniami. Niekedy však môže byť včas identifikovaný vykonaním rutinného krvného testu, pri ktorom je pozorované vysoké množstvo proteínu.

V laboratórnych štúdiách možno pozorovať zníženie hladiny hemoglobínu (\ tanémia), zvýšené úrovne. \ t vápnik v krvi a prítomnosť monoklonálnej zložky v krvi a moči. Je potrebné urobiť a biopsia kostnej drene vyhodnotiť charakteristiky a počet plazmatických buniek.

Pokiaľ ide o zobrazovacie testy, ako napr magnetická rezonancia (MRI), môžu odhaliť prítomnosť zlomenín alebo nádorových lézií plazmatických buniek zameraných v kostiach alebo v kostnej dreni. X-lúče kostí bude tiež vykonaná na kontrolu, či boli poškodené chorobou.

Diagnóza pokojového myelómu

Ak je myelóm v počiatočnom štádiu a nespôsobuje príznaky alebo komplikácie, nazýva sa Bolesťový myelóm, Na jej diagnostiku sa musia uviesť tieto charakteristiky:

  • V kostnej dreni je 10 až 60% plazmatických buniek.
  • V krvi sa deteguje vysoká hladina monoklonálneho imunoglobulínu (M proteín).
  • V moči je vysoká hladina ľahkých reťazcov (tiež nazývaná proteín Bence Jones).

U týchto pacientov však krvný obraz, hladina vápnika a funkcia obličiek zostávajú normálne a nepodliehajú poškodeniu kostného tkaniva ani žiadnemu inému orgánu, ani známky amyloidózy, takže myelom v kľude je v kľude. Často nepotrebuje okamžitú liečbu a je potrebné len sledovať osoby, ktorých sa to týka.

Príbeh Zuzany - diagnóza mnohopočetný myelóm (Október 2019).