Symptómy pacienta a dôkladné spytovanie, ktoré zahŕňa otázky o nedávnych cestách do endemických oblastí vírusu ebola, malárie alebo chrípky, má zásadný význam pre objasnenie diagnostika infekcie vírusom Ebola.

Existujú špecifické laboratórne testy, ktoré dokážu zistiť prítomnosť vírusu Ebola v krvi alebo v sére, najmä v akútnej fáze, ako je stanovenie genómovej alebo subgenómovej RNA; Avšak najbežnejšou technikou na určenie infekcie týmto vírusom je Detekcia protilátok IgM a IgG metódou zachytávania alebo sendvičovej ELISA je táto technika imunologickým testom, ktorý je založený na zachytení protilátok prítomných v sére pacienta, keď reagujú s vírusovým proteínom pripojeným k jamke pravouhlej polystyrénovej platne, typ špeciálny plast.

Ďalšie laboratórne testy ako napr krvnom obraze Môžu poskytnúť údaje naznačujúce infekciu, ako sú biele krvinky, ktoré sa zvyčajne zmenšujú (leukopénia). Podobne možno pozorovať zvýšenie hodnoty hematokritu, čo je nepriame meranie stavu dehydratácie pacienta a krvných doštičiek, ktoré sa podieľajú na koagulácii, ktoré sa znižujú (čo je známe ako trombocytopénia). Viac ako polovica postihnutých pacientov má určitý stupeň krvácania.

Infekčné hepatitídy (Október 2019).