Je dôležité vedieť, že diagnóza dystónie je klinický, to znamená, že je založený na symptómoch a príznakoch, ktoré pacient prezentuje a jeho vývoji. Neexistuje doplnkový test na potvrdenie alebo zrušenie diagnózy dystónie.

Prvým krokom je prejsť na a neurológ ktorí musia urobiť podrobnú osobnú a rodinnú anamnézu pacienta, vrátane farmakologickej anamnézy (vyhodiť druhotnú dystóniu), spúšťačov a podrobný opis symptómov.

Pri klinickom vyšetrení, abnormálnych svalových kontrakciách, postihnutých oblastiach, musí byť pozorovaná existencia alebo neprítomnosť iných sprievodných symptómov a stupeň invalidity.

V niektorých prípadoch a vždy individuálne je potrebné požiadať o doplnkové testy mozgového neuroimagingu (anatomického alebo funkčného), chrbtice, elektromyografie, elektroencefalografie alebo analýzy, aby sa vylúčili sekundárne príčiny dystónie.

Potvrdenie väčšiny dedičných primárnych dystónií a syndrómov dystónie plus môže byť uskutočnené prostredníctvom genetických štúdií a keď je vek pacienta prezentovaný skôr (v mladosti), odporúča sa.

Diagnóza: Nádorové onemocnění mozku (15.12.2010) (Október 2019).