Dôsledky plachosti

Plachosť má viac nevýhod ako výhod. Medzi problémy a následky, ktoré môžu spôsobiť plachosť, patria:

  • Nadmerná potreba súhlasu: musia byť schválené všetkými, ktorí sa okolo nich cítia v pohode.
  • Emocionálna závislosť ľudí, s ktorými sa cítia dobre.
  • Zlá tolerancia voči kritike. Sú k nim veľmi citliví, preto ich kritika sotva pomáha rásť.
  • Tendencia k osamelosti; cítia sa sami av niektorých prípadoch sú naozaj.
  • Nízke sebavedomie: majú pocit, že im nikto nepočúva.
  • Blízky vzťah s negatívnymi emóciami, ako sú smútok - depresia, úzkosť, hanba, vina atď.
  • Majú ťažkosti s nájdením partnera, pretože v intímnych situáciách sa ocitajú nepohodlní, keď sú ľudia príťažliví.

Ako prekonať plachosť

V prípadoch, keď plachosť má závažné negatívne dôsledky a nadmerne zasahuje do života postihnutej osoby, môže byť potrebné mať špecializovanú pomoc. psychologickej terapie Zamerané na prekonanie ostychu začína predchádzajúcim hodnotením predmetu, ktorého cieľom je zistiť, aké sú možné príčiny jeho plachosti.

Následne budú analyzované premenné, ktoré udržujú danú osobu v situácii, v ktorej sa nachádza, a v akých konkrétnych kontextoch sa jej plachosť stáva obzvlášť komplikovanou alebo mu bráni v normálnom fungovaní.

liečba plachosti bude spočívať vo vzdelávaní pacienta pri získavaní špecifických stratégií, ktoré mu umožnia čeliť takýmto situáciám, a uľahčí sebakontrolu emocionálneho nepohodlia, ktoré trpí, prostredníctvom kognitívnych techník, ako je detekcia iracionálnych myšlienok alebo techník expozície, ako sú napr. vzdelávanie sociálnych zručností.

Liečba je často doplnená relaxačnými technikami, ktoré pomáhajú pacientovi kontrolovať aktiváciu, ktorú niekedy môže plachosť produkovať, a tým kontrolovať niektoré jej prejavy, ako je návaly, keď je to možné.

Rudolf Desenský: Alternativní medicína u psů ~ rozhovor (Október 2019).