Stav agorafóbie je dôsledkom interakcie vnútorných faktorov jednotlivca (osobnostné črty, atď.) A vonkajších faktorov (faktory životného prostredia). Z kombinácie oboch môžeme označiť nasledujúci súbor rizikových faktorov alebo príčin agorafóbie:

  • Vysoká úzkostná charakteristika (tendencia interpretovať situácie ako ohrozujúce).
  • Rodinná anamnéza s úzkostnými poruchami.
  • Byť ženou: ženy s väčšou pravdepodobnosťou trpia niektorými emocionálnymi poruchami, ako je napríklad agorafóbia.
  • Vek od 18 do 35 rokov.
  • Byť vystavený stresovej situácii.
  • Zažili epizódy s intenzívnou úrovňou paniky.

Ak sú rizikové faktory dôležité, faktory údržby, ktoré bránia odstráneniu problému, nie sú menej dôležité. Vyhýbanie sa / únikové správanie obávaných situácií je hlavným faktorom udržania agorafóbie, pretože neumožňuje pacientovi získať stratégie na kontrolu úzkosti, pričom ho zároveň učí, že vyhýbať sa im je najlepšou metódou, ako ho zastaviť. Sekundárne zisky (ako je zvýšená pozornosť alebo spoločnosť zo strany iných) tiež pôsobia ako hlavné faktory údržby.

Strach a panické ataky (Október 2019).