lekárstvo experimentálne proti akútnej myeloidnej leukémie (MAL) - Najčastejšie u dospelých, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v testoch s myšami, sa stane prvou liečbou tohto typu, ktorá sa má testovať u pacientov. Liek, nazývaný ALRN-6924, dokázal vyliečiť takmer polovicu zvierat trpiacich touto rakovinou a má trikrát priemerná miera prežitia myší, ktorým bol podaný transplantát ľudských leukemických buniek, ktorý prešiel od 50 do 150 dní.

ALRN-6924 pôsobí na molekulárnej úrovni, blokuje dva proteíny (MDMX a MDM2), aby sa zabránilo inaktivácii proteínu p53-a so schopnosťou potlačiť nádory, čo umožňuje nekontrolovanú proliferáciu rakovinových buniek. Výsledky štúdie, ktoré boli uverejnené v roku 2006. \ T Vedecká traslačná medicínavzniknú dve nové klinické štúdie fázy I / II, v ktorých sa pacienti s AML a myelodysplastickým syndrómom zúčastnia pokročilých fáz.

Liek liečil približne 40% myší, ktoré zostali bez leukémie viac ako rok po liečbe

Ulrich Steidl, profesor bunkovej biológie a riaditeľ tejto výskumnej práce, uviedol, že dosiahnuté výsledky sú relevantné, pretože liek vyliečil približne 40% myší, ktoré boli podané, čo znamená, že pokračovali v liečbe. o viac ako rok neskôr na ukončenie liečby. Ak sa potvrdí jeho účinnosť u ľudí, bude to veľký pokrok, pretože v súčasnosti len 27% ľudí s AML prežije päť alebo viac rokov po diagnostike.

Vedci zistili, že ALRN-6924 pôsobí na obidva proteíny - MDMX a MDM2 - a bráni im v interakcii s p53 v rakovinových bunkách a jeho účinky sú pozorované ako v leukemických bunkách, tak v kmeňových bunkách, ktoré ich produkujú. To, vysvetľuje, Steidl, je kľúčom, pretože tieto kmeňové bunky sú zodpovedné za rozvoj AML, a ak liečba nie je zameraná na ne, ochorenie sa rýchlo vráti.

Hyundai SantaFe inteligentná detská poistka - topspeed.sk (Október 2019).