Podľa feng shui, distribúcia a orientácia priestorov, s ktorými každodenne spolupracujeme - ako napríklad náš dom alebo pracovisko - priamo ovplyvňujú našu životnú energiu a menia ju.Dva hlavné prvky...
Čítať Ďalej