Rovnako ako v prípade depresie u dospelých liečba depresie u detí musí byť individualizovaný, prispôsobený dieťaťu a jeho vývojovej fáze a zohľadňovať jeho kognitívne funkcie, afektívne dozrievanie a...
Čítať Ďalej